BIG MIND PROCESS

Hvad er Big Mind Proces?

Dit værktøj til at blive et helt menneske

Når jeg skal forklare hvad Big Mind proces er, for dem som ikke ved det, fremlægger jeg det gerne sådan:  BMP er en metode eller et nyttigt værktøj til at vågne op til vores oprindelige natur og grundlæggende helhed og fuldkommenhed. Mange mennesker søger efter noget uden for dem selv, som vil gøre dem hele, for at blive i stand til at opleve at vi er OK som mennesker. Sagt med andre ord, så er Zen og Big Mind veje til at erkende og realisere denne oprindelige fuldkommenhed og perfektion. Big Mind Proces er i bund en grund en livsform ud fra et vågnet perspektiv, med integritet og sindsligevægt, uden frygt for at møde hvad der måtte dukke op i vores liv. Vores liv bliver mere tilfredsstillende, fordi vi lærer at styrke os selv som herrer over vores egen skæbne. Processen gør det til en reel mulighed at leve et oplyst liv i denne postmoderne verden. Det er en åbning af bevidstheden, og hvis den følges op med en meditativ praksis, vil den føre dig til en dybere og mere gennemgribende forståelse af livet og en evne til at leve dette liv fra et mere balanceret, nærværende og opmærksomt sted. Resultatet er denne metode til selvindsigt som på en gang er dyb, nænsom og let at bruge i hverdagen. Big mind proces kan foregå som individuelle sessioner eller i grupper og processen bruges i dag af mange professionelle behandler over hele verden: fra buddhistiske klostre og terapeutisk arbejde med mennesker i alle aldre, konfliktmæglinger, elitesport, coaching og ledelsesudvikling.

Hvem henvender Big mind proces sig til?

Big mind er til dig, som ønsker at komme dybere ind i dig selv med din meditationspraksis eller blot har en længsel efter at opleve mere af din dybere væren og samtidig få lys på det, der holder dig tilbage fra at leve fuldt ud, som den du er. OG Big Mind er både en sjov, enkel og effektiv metode til selvindsigt, ganske enkelt. Der samtidig åbner dit hjerte og sind op til en ny og større værdsættelse af livets rigdom og helhed. Big Mind er et værktøj, som består af en blanding af vestlig psykologi og østlig spiritualitet. Metoden er blevet udviklet for bedre at kunne forstå sindet og menneskets væsen.

Sød lille fortælling

Dette eksempel er et meget tidligt udtryk for, hvordan Big Mind processen fungerer. Du kalder umiddelbart på den indre stemme i dig, og dermed skifter du fra det begrænsede, lille selv til det sande selv eller den mester, du har i dit indre. Når vi prøver at lægge selvet fra os for at blive oplyst, sker vores anstrengelser i tidens og rummets verden. Men dette perspektivskift fra det selvcentrerede selv til hinsides selvet, til mesterens stemme, kræver ikke tid eller rum. For mange hundrede år siden var der en stor mester, som hver dag travede op på en bjergtop, hvor han råbte til sig selv: ”Mester, er du derinde?”, hvorpå han selv svarede: ”Ja, jeg er!” Derefter spurgte han: ”Er du vågen?” ”Ja, jeg er!” “Lad dig aldrig narre af nogen som helst!” “Nej, det vil jeg ikke!” Jo mere vi taler fra en stemme, jo mere integrerer vi det pågældende aspekt i vores liv, vi bliver i stand til at fungere med større klarhed og empati mod alle skabninger, og vi får større sindsligevægt og balance i vores liv. Når vi taler fra en stemme, distancerer vi os samtidig fra det, vi betragter som selvet. Hver synsvinkel af selvet er i høj grad et levende væsen i vores indre, og det kan modnes og gøres beviste i sit eget unikke potentiale med visdom og medfølelse som et oplyst væsen.

Hvor stammer Big Mind proces fra?

Big Mind Proces, er en proces der har udviklet sig gennem de sidste femten år. Men vi skal længere tilbage! Så vidt jeg ved så er Big Mind udviklet af Zen Master Genpo Roshi I 1900erne efter næsten 30 års traditionel Zen træning under den Japanske Zen master Maeuzumi Roshi. I en årrække arbejdede han også med psykologerne Hal og Siddra Stone og deres psykologiske metode “Voice dialoque”. Han blev inspireret til at bringe begge traditioner sammen, hvor både det psykologiske delpersonlighedsarbejde og Zen traditionens trancendens kunne supplere hinanden i et dynamisk samspil og integration i det, han kalder for Apex’en. Derigennem blev Zen oplevelsen tilgængelig for os alle, uden at vi behøver at tilbringe mange år i et kloster, hvor vi samtidigt kan få arbejdet med de dele af personligheden, som sætter sig i vejen for at være ET med vores sande natur og væsen.

Big Mind proces som værktøj

Grundstrukturen i Big Mind proces metoden arbejder vi med det, man i Zen kalder ”the three Tressures” oversat til dansk betyder det – de tre skatte og som er begravet dybt inde i os alle.  Og når en af disse tre skatte fx, ligger i dvale i os, eller måske har skubbet dem væk og ned i det ubevidste, skaber det ofte lidelse, utilfredshed og længsel efter noget andet, end det vi er. I Big Mind proces kaldes de 3 skatte for: 1) Dharma Skatten – det Relative eller the Small contracted Mind. 2) Buddhaen – det Absolutte eller Big Mind. 3) Sanghaen – Harmoni eller Big Heart, som er syntesen af de to første, også kaldet Apex’en. Big Mind er en proces og teknik, hvor du ikke kun har mulighed for at kigge på forskellige aspekter af dig selv, men faktisk give de her aspekter af dig selv en stemme. 1) Small Mind – er det menneskelige sammentrykkede selv, der føler sig begrænset og adskilt fra helheden, som er ensom og ofte har en følelse af, at der er noget, der mangler. 2) Big Mind – er being, der i Zen er kendt som the Unborn Buddha-mind eller Buddha-nature – det som aldrig bliver født og aldrig dør og er uden tid og rum, uendeligheden. Også kaldet Det absolutte Selv, Vores sande natur, som man siger i Zen. 3) Big Heart – er det integrerede og konstant opvågnende selv og hjerte, The Human Being, som består både af small contacted mind og Big expanded Mind. De samles i en syntese levende i hjertet som Visdom, Kærlighed og Medfølelse.

Kan jeg hjælpe dig?

Jeg arbejder med disse tre aspekter af selvet og deres skyggesider, hvad der sker, når de enten ikke er vågnet i os eller er ubeviste, for til afslutningsvis bringe dem til fuldt ejerskab i hjertet. Big Mind er en kraftfuld men nænsom proces. Det kan løfte sløret for en virkelighed, som vi ofte har skjult for os selv og som kan tage mange års meditation at få indblik i. BMP giver os mulighed for at arbejde med vores skyggesider. De ting, som vi umiddelbart ikke kan se om os selv, men som tilgængæld styrer vores liv og ofte skaber lidelse, utilfredshed og forvirring.