NLP

LOTUSJeg coacher ud fra NLP´s forudsætninger

Hvad er NLP?

Neuro , fordi den bygger på en viden om vores nervesystem og hjerne

Lingvistisk , fordi den arbejder med vores sproglige forståelse.

Programmering , fordi den psykologiske retning antager, at vi ved hjælp af indre billeder og lyde, indre dialog og fornemmelser så at sige “programmerer” os selv til at være enten ressourcefyldte eller drænede for energi, glade eller deprimerede osv. Og også fordi vi gennem enkle teknikker kan “omprogrammere” os selv.

 

NLP-forudsætninger

Gennem hele min uddannelse til Lifecoach har NLP været gennemgående teori – derfor videbringer jeg også det som arbejdsredskab i min coaching.  Jeg har tidligere stødt på NLP i mine psykologistiudier og har derfor en grundighed som gør jeg vil kunne give det videre i mit arbejde som coach.

Det er også bevist at den største effekt, når terapeuter arbejder ud fra nedenstående grundantagelser

1. Vi oplever ikke verden, som den er – vi oplever en Model af Verden

2. Respekt for andre menneskers Model af Verden

3. Det er mig, som styrer mit sind og dermed mine resultater

4. Der eksisterer ikke fiaskoer, kun feedback

5. Betydningen af kommunikation viser sig i den respons, du får

6. Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd

7. Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål

8. Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin fremfor mindre fleksible

9. Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport (tillidsfuld kontakt/”kemi”)

10. Enhver situation indeholder flere valgmuligheder. Hvis noget ikke virker, så gør noget andet.

Hvorfor synes jeg NLP-modellen er spændene?

Ifølge NLP behandler vores hjerne alt ud fra, hvad vi hører, ser, føler, lugter og smager. Alt det lagres sammen i vores hukommelse og farver den måde, vi oplever verden på.

Derved skaber vi hvert vores eget ’landkort’ over alt det, som vi sanser. Dit landkort ser altså ikke nødvendigvis ud som mit, og derfor opfatter vi heller ikke alting ens.

Du reagerer ud fra din måde at se verden på (dit landkort) og ikke ud fra en 100% objektiv virkelighed. Den er nemlig altid “farvet” af dine overbevisninger, holdninger og værdier – og det gør mennesker forskellige.

Som NLP-coach vil du opleve at jeg udfordrer dig og giver dig nye måder at se på dig selv, dine overbevisninger og dine udfordringer. På den måde nuancerer NLP din måde at opleve verden på.

I sidste ende vil det give dig bedre forudsætninger for gode relationer, bedre kommunikation, nye kompetencer – og mulighed for at udvide dit landkort.

Lidt om NLP´s historie

NLP blev skabt i begyndelsen af 1970´erne af sprogforskeren John Grinder sammen med denpsykologistuderende Richard Bandler. De besluttede at undersøge, hvordan succesfulde terapeuter bærer sig ad med at hjælpe andre til at skabe en positiv forandring.

Grinder og Bandler udvalgte terapeuterne Virginia Satir (familieterapi), Fritz Perls (gestaltterapi) og Milton Erickson (hypnoterapi) til at skabe en række praktiske værktøjer, der kunne hjælpe mennesker med at skabe en forandring og samtidig kommunikere respektfuldt og effektivt.

De sproglige mønstre og tanker

Grinders fortjeneste var først og fremmest studiet af de sproglige mønstre, som NLP er så rig på. Brandler var den, der undersøgte, hvad vores tanker består af, og hvordan vi kan påvirke vores oplevelse ved at ændre måden, hvorpå vi tænker.

Involver hele kroppen ved personlig udvikling

Robert Dilts var elev af Bandler og Grinder og har forsket i og udviklet NLP i mange år. Dilts har bl.a. Udviklet en række teknikker, der på en gang er både stærke og enkle. Teknikker, der hjælper mennesker til at finde ind til sig selv, dvs. Arbejde på identitetsplan. Meget af dette foregår som “gulvarbejde”, dvs. At man bevæger sig rundt på gulvet med kroppen i teknikkerne.

Allerede tidligt i NLP´s historie fandt man frem til, at de fleste mennesker oplever tid lineært, med fortiden i den ene retning og fremtiden i den anden. Tad James tog opdagelsen til sig og forfinede teknikken til en særlig tidslinje-terapi, hvor man bruger sin indre oplevelse af tid sammen med sin underbevidsthed til at se og forfølge sine mål.

NLP´s fremtid

NLP udvikler sig til stadighed og er i sit grundlag skabt ved at studere velfungerende mennesker og lære af deres tankemønstre.