COACHING

BODY MIND SOUL

Det er dig som sætter dagsorden

Hvis du går og drømmer om at gå nye veje i dit liv, men ikke helt ved hvordan du skal gribe det an, så kan coaching muligvis hjælpe dig med at nå dine mål. Du vil opleve at få overblik over stressede situationer, redskaber til at skabe bedre relationer, og du får hjælp til at sætte mål og nå dem.

Coaching går i al sin enkelhed ud på, at coachen (mig) og Coachee (dig) har en ligeværdig samtale om noget, som sidstnævnte ønsker at opnå/ændre/komme væk fra/holde fast i/acceptere.Det essentielle er dog, at Coachee har et mål/en problemstilling, som vedkommende ønsker støtte og hjælp til at nå/løse.

Coaching har intet at gøre med rådgivning – det er nærmere det modsatte. Min overordnede rolle som coach vil være at stille perspektivudvidende spørgsmål, som har til hensigt at få dig som fokusperson til at konkretisere dit mål/din problemstilling, udforske eventuelle forhindringer for at nå en løsning og sidst, men ikke mindst, udforme din egen konkrete handlingsplan for at nå målet/løse problemstillingen.

 

Med andre ord: Det er dig selv, der sætter dagsordenen, og både personlige og arbejdsrelaterede emner og udfordringer kan være i fokus.

Sessionen afsluttes typisk med en lille snak om, hvad coachee (dig) har fået ud af samtalen og med, hvad der skal arbejdes med fremadrettet.

Coaching arbejder vi hovedsageligt med, hvad vi kan ændre i fremtiden og ikke så meget med, hvorfor tingene er, som de hidtil har været.

 

Commitments

1. Forventningsafstemning

Du fortæller gerne om dit emne/problem/dilemma/udfordring, og jeg opstiller derefter et coach-forløb. Vi afslutter med at lave en aftale, som er klar for os begge.

2. Coachingsamtalen

Coaching er en dialogform, hvor jeg stiller en række spørgsmål, som afklarer problemstillingen og ønskerne for forandring. Jeg vil hjælpe dig til at opdage og genkende mønstre og forhindringer, og sammen finder vi en realistisk strategi og tidslinje for forandrings processen.

3. Opfølgning  

Jeg tilbyder en kort opfølgning imellem coaching-samtalerne, som kan aftales individuelt. Opfølgningen foregår ifølge aftale pr. telefon, sms eller e-mail og er som udgangspunkt inkluderet i timeprisen.

At være “committed” betyder, at gå ind i noget med intenst fokus, og det betyder:

For dig som Coachee:

  • At du afklarer med din coach, hvad du er committed til.
  • At du kommunikerer til din coach, hvilke resultater du ønsker.
  • At du HANDLER i overensstemmelse med dine commitments.

For mig som coach:

  • At jeg altid har dine mål og resultater i fokus under samtalen.
  • At jeg lytter og stiller afklarende spørgsmål.
  • At jeg holder fokus på dine commitments, så du når dine resultater og mål.

De tre gyldne regler, når du er hos Isabells Coaching

1.    Du skal ikke være bange for at føle dig forkert

Du kan kun – og skal kun – være dig selv, når du er her.

2.  Mit rum er hemmeligt

Jeg har tavshedspligt så det vi taler om, mens du er her, fortæller jeg ikke videre.

3.  Du skal føle dig tryg

Mens du er her, skal du have det så godt som muligt og føle dig tryg. Jeg serverer gerne en kop te, kaffe, vand og måske en lille sød ting til ganen. Og skulle du fryse, så har jeg også et tæppe du må låne.